Публикувано и решение за избор на делегати от АК Перник за Общото събрание на адвокатите в страната.


reshenie.pdf
pdf, 1.8 MB