Уважаеми колеги, заповядайте за предложения за предстоящите избори на Органи на АК-Перник в офиса на Колегията.

Методическите указания, Решенията и Протоколите на избирателната комисия можете да видите на таблото в офиса на АК-Перник.

Благодарим!