Перник 2300
ул. Търговска 46 ет.3, офис 7 п.к. 2300
тел.(+359 076) 076/60-27-91
тел./факс/(+359 076) 076/61-01-10
имейл адрес : akpernik@gmail.com
Людмила / счетоводител /

Силвия / технически секретар /